KHÁCH HÀNG ĐẾN MUA VÀ THANH TOÁN TRỰC TIẾP TẠI CÁC CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA