MÁY TẠO OXY MEDALLY JAY- 10/15/20- 4.0

ĐẶT ĐIỂM NỔI BẬT:

  • Dùng trong ý tế: nối với máy trợ thở hoặc máy ghây mê
  • Dùng trong công nghệ: hàn, cắt thủy tinh
  • Dùng trong nông nghiệp, nuôi tròng thủy sản
  • Dùng trong thú y
  • Báo động sự cố điện, áp suất cao hoặc thấp, nông độ oxy thấy
  • Hệ thống almf mát được tối ưu
  • Aps suất đầu ra 20-60 PSI / 1.4-4 Bar / 0.14-.04 Mpa

 

Địa chỉ các nhà phân phối
  • HỆ THỐNG
    CỬA HÀNG